Error: Object reference not set to an instance of an object.

Đề cử hạng mục

Nhân vật truyền cảm hứng

Bé Hải An và mẹ

Câu chuyện em bé hiến giác mạc

Biết mình sẽ qua đời khi mắc bệnh ung thư thần kinh đệm não cầu, bé gái Hải An, khi ấy chỉ 7 tuổi, quyết định hiến giác mạc đem lại ánh sáng cho 2 bệnh nhân. Sau nghĩa cử cao đẹp của Hải An, số lượng người đăng ký hiến tạng tăng lên gấp 100 lần.

Đôi mắt Hải An và hành trình lan tỏa niềm tin: Chúng ta có thể hiện hữu trong cuộc đời lần thứ 2, ngay cả khi chết

Minh Nhân
Minh Nhân, Quý Nguyễn
nhatanhngx

Sau cùng, Hải An đã làm được một điều phi thường, em đã sống một cuộc đời trọn vẹn và ra đi một cách bình an. Ngay cả khi chết, chúng ta có thể hiện hữu trong cuộc đời lần thứ 2, bằng một cách nào đó.

Đọc bài
Bé Hải An và mẹ
Câu chuyện em bé hiến giác mạc
Hạng mục
Nhân vật
truyền cảm hứng
  • Nhân vật truyền cảm hứng 20 Đề cử
  • Đời sống giới trẻ 5 Hạng mục 30 Đề cử
  • Giải trí 7 Hạng mục 55 Đề cử
  • Dự án CSR Truyền cảm hứng
  • Tin tức