Error: Object reference not set to an instance of an object.

Đề cử hạng mục

Nhân vật truyền cảm hứng

Matca

Sân chơi của cộng đồng nhiếp ảnh hiện đại

Với mục tiêu xây dựng một cộng đồng nhiếp ảnh văn minh, hiện đại, không có bất kì ranh giới nào giữa những tác phẩm hay tác giả, đồng thời là nơi tạo cảm hứng và chia sẻ ý tưởng - Matca.vn đã và đang tạo nên sân chơi mới cho cộng đồng nhiếp ảnh trong nước gặp gỡ, xây dựng một tập thể nỗ lực sử dụng góc nhìn cởi mở của mình để tìm kiếm, tập hợp lại các nghệ sĩ và công chúng yêu nhiếp ảnh.

Những người trẻ của nhóm Matca: Góp vào góc nhìn lạ, trở thành nguồn cảm hứng mới mẻ cho làng nhiếp ảnh Việt Nam

Skye
Mộng Mộng, Matca.vn
Mộng Mộng

Không có phạm trù bức ảnh nào đứng trên bức ảnh nào khi nhiếp ảnh là nghệ thuật của thế giới nội quan trong con mắt người chụp và người thưởng thức chứ không gói gọn trong những thứ cao siêu người ta vẽ lên cho một tác phẩm. Và Matca ra đời, để mang đến cho công chúng một góc nhìn khác về thế giới nhiếp ảnh muôn màu.

Đọc bài
Matca
Sân chơi của cộng đồng nhiếp ảnh hiện đại
Hạng mục
Nhân vật
truyền cảm hứng
  • Nhân vật truyền cảm hứng 20 Đề cử
  • Đời sống giới trẻ 5 Hạng mục 30 Đề cử
  • Giải trí 7 Hạng mục 55 Đề cử
  • Dự án CSR Truyền cảm hứng
  • Tin tức