Error: Object reference not set to an instance of an object.

Đề cử hạng mục

Nhân vật truyền cảm hứng

Phạm Đình Quý

Kiến trúc sư 5 năm xây 105 điểm trường cho trẻ em vùng cao

Tính đến hiện tại, Phạm Đình Quý đã xây thành công 105 điểm trường cho trẻ em vùng cao, dù ban đầu mục tiêu anh đặt ra chỉ là 100. Tình thương anh gửi trao cho núi non, cho dân bản và đặc biệt là những đứa trẻ nguyên sơ nguyên thuỷ - niềm động lực tiên quyết thôi thúc anh lên đường.

KTS Phạm Đình Quý - 5 năm đi xây 105 điểm trường vùng cao: Cứ thấy các cháu khổ mình lại tiếp tục cố gắng, mục tiêu của mình là bao giờ mình yếu thì thôi

Minh Nhân
Minh
Minh Nhân, Kiên Nguyễn, Quý Nguyễn

Đến bây giờ, mình đã xây được 105 trường, vượt qua chỉ tiêu 100 cái. Thực ra mình nghĩ mình không thể dừng lại con số 100 vì nó "gối đầu" liên tục. Cứ thấy các cháu khổ mình lại tiếp tục xây, tiếp tục cố gắng. Bây giờ mục tiêu của mình là bao giờ mình yếu thì thôi.

Đọc bài
Phạm Đình Quý
Kiến trúc sư 5 năm xây 105 điểm trường cho trẻ em vùng cao
Hạng mục
Nhân vật
truyền cảm hứng
  • Nhân vật truyền cảm hứng 20 Đề cử
  • Đời sống giới trẻ 5 Hạng mục 30 Đề cử
  • Giải trí 7 Hạng mục 55 Đề cử
  • Dự án CSR Truyền cảm hứng
  • Tin tức