Error: Object reference not set to an instance of an object.

Đề cử hạng mục

Nhân vật truyền cảm hứng

Vẽ Về Hát Bội

Câu chuyện hồi sinh hát bội của 43 người trẻ

Nhóm Vẽ về hát bội được thành lập ngẫu nhiên qua lời kêu gọi của họa sĩ Huỳnh Kim Liên. Sau 2 tháng, nhóm lên tới 43 nghệ sĩ trẻ tham gia, với các tác phẩm phong phú từ hoạt hình, gấp giấy, tranh, app, lego, xếp hình… với cùng một mục tiêu cùng nhau tìm về cội nguồn để “hồi sinh" hát bội.

Vẽ Về Hát Bội: Khi trái tim người trẻ đồng điệu với nhiệt huyết của cha ông

Toàn Nguyễn
Nhị Đặng, Duy Trần, Nhóm Vẽ về Hát Bội
Tố Linh

43 con người còn rất trẻ, rất hiện đại và tôi đồ rằng họ gần như chẳng hiểu gì về hát bội, cho đến một ngày chợt tiếc nuối trước một giá trị nghệ thuật của dân tộc đang trên bờ vực lụi tàn. Một quyết định táo bạo và đầy ngẫu hứng, họ quyết định cùng nhau tìm về cội nguồn với hi vọng “hồi sinh" hát bội.

Đọc bài
Vẽ Về Hát Bội
Câu chuyện hồi sinh hát bội của 43 người trẻ
Hạng mục
Nhân vật
truyền cảm hứng
  • Nhân vật truyền cảm hứng 20 Đề cử
  • Đời sống giới trẻ 5 Hạng mục 30 Đề cử
  • Giải trí 7 Hạng mục 55 Đề cử
  • Dự án CSR Truyền cảm hứng
  • Tin tức