Error: Object reference not set to an instance of an object.

Đề cử hạng mục

Nhân vật truyền cảm hứng

Việt Tú

Người mang văn hóa dân gian đến đại chúng

Việt Tú là một trong những người nghệ sĩ đã ráo riết đi tìm cách định danh nhận dạng nghệ thuật của mình từ rất sớm. Theo đuổi cả đỉnh cao về giải trí lẫn nghệ thuật, trên vai Việt Tú không chỉ là tầm vóc của một nghệ sĩ đương đại luôn trăn trở thay đổi mình, mà còn là trách nhiệm tự anh chọn gánh vác để mang văn hoá dân gian gần hơn tới đại chúng.

Đạo diễn Việt Tú: Người làm nghệ thuật chỉ có một con đường, đó là thành công

Diệp Nguyễn
nhatanhngx

Không bao giờ đi vào khuôn khổ, luôn nghĩ và thử làm những điều mới mẻ, đi tiên phong trên mọi con đường và một trái tim yêu nghệ thuật say mê của Việt Tú là điều mà gần như mọi nghệ sĩ đều cần học hỏi.

Đọc bài
Việt Tú
Người mang văn hóa dân gian đến đại chúng
Hạng mục
Nhân vật
truyền cảm hứng
  • Nhân vật truyền cảm hứng 20 Đề cử
  • Đời sống giới trẻ 5 Hạng mục 30 Đề cử
  • Giải trí 7 Hạng mục 55 Đề cử
  • Dự án CSR Truyền cảm hứng
  • Tin tức